Rogers / T1A ( Kanada )

 Rozvoj SAS řešení Real-time Decission Management
 Podpora uživatelů
 Konzultace
 Implementace změn požadovaných zákazníkem
 Automatizace

TrustSoft ( Česká Republika )

 Migrace databáze klienta do Amazon RDS
 Příprava databázových schémat
 Konverze Oracle PL/SQL procedur do PostgreSQL
 Testování provedených změn
 Komunikace s koncovým zákazníkem

PROACTIVE TASK (ČR)

 Implementace řešení Platform ONE 
 Zajištení vzdáleného přístupu pomocí VPN ( Kazachstán ) 
 Implementace MySQL databaze a RabbiMQ 
 Nastavení Zero-Trust bezpečnostního modelu
 Centralizovaná správa uživatelů ( IDM )
 Bezpečnostné audity, aktualizace komponent Platform ONE

SUSE Linux / RobotICT (ČR)

Kontejnerizace aplikaci 
Migrace aplikací do cloudu 
Projektová činnost spojená s upgradem požadovaných systému 
Řešení bezpečnostních hrozeb 
Monitoring a údržba systémů